ForsideAut.. Cand.psych. klinisk psykolog Jytte Holm HansenOverenskomst med Den Offentlige Sygesikring

Specialist i psykoterapi, psykopatologi samt supervisorgodkendelse 


Medlem af Dansk Psykolog Forening 


Underlagt De Nordiske Etikregler samt
International Test Commission